Ungdom 4

Ungdom 4 är en grupp för lite äldre ungdomar och unga vuxna som är vana badmintonspelare.

 Inför höstterminen 2018 har vi på klubben bestämt att slå ihop ungdomsgrupp 3 och 4 pga att även ungdomsgrupp två kan ha två träningar/vecka.

Tränare:

Kim Ljunggren
(kim.ljunggren@returen.se)


Denna grupp har två träningstillfällen i veckan.