Medlemsavgifter

 Termin
Badmintonskolan1100 kr
Ungdom 11100 kr
Ungdom 21100 kr
Motion1100 kr

Villkor:

2 provtillfälle utan kostnad. Vid utebliven betalning 14 dagar efter angivet datum debiteras 50 kr i påminnelseavgift.

Avgifterna reduceras inte i de fall medlemskap påbörjas eller avslutas mitt i en termin.

Avgiften betalas in på Bankgiro 5321-7188

Referens: Spelarens för- och efternamn + termin/år
(T.ex. ”Lisa Svensson H15”)

Vid frågor, kontakta Samuel Ebeling (se kontaktsidan)