Spelregler

För att vinna en match ska man vinna två set. Det kan alltså hända att man måste spela ett tredje set för att få fram vem som vinner en match. Den spelare/det par som först får 21 poäng har vunnit ett set. Dock gäller att om det skulle bli 20 lika, så måste en sida vinna med två bollar. Man kan dock allra högst spela till 30 poäng. Ett set kan alltså vinnas med 30-29. Poäng utdelas efter varje spelad duell.

Serve
Det finns ett flertal regler om hur en korrekt serve ska utföras. De viktigaste reglerna är följande:
1. Bollen måste i serveögonblicket träffas klart under servarens midja.
2. Rackethuvudet måste peka helt eller snett nedåt golvet när man slår serven.
3. Serven ska genomföras med en rörelse utan stopp.
4. För att vara godkänd måste bollen nå eller gå förbi främre servelinjen (se skiss) och hamna inom respektive serveruta.

Badmintonbana


Singelspel

Den som ska börja serva i en match ställer sig i höger serveruta och servar diagonalt. Varken servare eller den som tar emot serven får stå på någon linje. Om servaren har jämn poäng (0, 2, 4 osv), servar spelaren från höger ruta och vid ojämn poäng servar spelaren från vänster ruta. Vid singel används de inre sidolinjerna och de bakre kortlinjerna både vid serve och under spel.

Dubbelspel
I badminton spelar man herrdubbel, damdubbel och mixeddubbel. Reglerna är exakt lika för alla tre kategorierna. Före varje set bestämmer man inbördes vem som ska börja att serva och vem av motståndarna som ska ta emot serven. Det är bara servaren och mottagaren som måste stå inne i sina respektive serverutor. Deras partners får stå var som helst bara man inte skymmer eller hindrar motståndarna. I dubbelspel används de yttre sidlinjerna och de bakre kortlinjerna, förutom vid serve då den inre kortlinjen gäller.

Källa: Svenska Badmintonförbundet

Övrigt

IBF beslutade den 6/5-2006 att införa; Nytt räknesätt med spel till 21 (oavsett singel eller dubbel) och poäng på varje boll. Den spelare som vinner poängen servar.

Du får inte gå in på en bana där spel pågår. Har en boll råkar komma in på en annan bana ska ”LET” utropas.

Det finns en hel del händelser som är fel att göra under en match i badminton.
1. Du har inte servat på ett korrekt sätt
2. Bollen landar utanför banans linjer
3. Fel mottagare i dubbel har mottagit serven
4. Bollen passerar genom eller under nätet eller att den ej passerar nätet
5. Bollen vidrör tak eller väggar, vidrör spelaren eller spelarens kläder, vidrör något annat föremål eller någon person utanför banans närmaste omgivning
6. Du slår två slag efter varandra, dvs. dubbelslag.
7. Spelare får ej under spelande boll vidröra nätet eller dess stolpar med racket, kropp eller kläder
8. Du får ej tränga in på motståndarens banhalva över nätet med racket eller kropp på något sätt utöver vad som är tillåtet, ej tränga in på motståndarens banhalva under nätet med racket eller kropp på ett sådant sätt att det stör eller distraherar motståndaren
9. Du får ej avsiktligt distrahera en motståndare på något sätt t ex genom att skrika eller göra gester.
10. Det är fel om under spel, den inledande kontakten med bollen inte sker på den slåendes sida. (Spelaren får dock följa bollen över nätet med sin racket, för att fullfölja sitt slag).

En spelare får förutom under ett ”femminutersavbrott” inte lämna banan under pågående match utan domarens tillstånd, inte orsaka avsiktliga avbrott i spel, förstöra bollen, uppföra sig illa eller göra sig skyldig till dåligt uppträdande. Det kan leda till varningar och i värsta fall avstängning. Badminton ska vara kul! Du får ha en ”drickespaus” då en av spelarna kommit fram till
11 poäng.